Přátelé,

Přátelé,

Přátelé, jeden z posledních čs. válečných stíhačů RAF pan Miroslav Liškutín, se vydal na svůj poslední let. Přejme mu čisté nebe a nepřítele uprostřed zaměřovače!!! Čest Vaší památce pane generále. Celý team AiRcafe

Read more