Zahrádka před kavárnou

Přátelé, nikdy v dějinách AiRcafe jsme neměli zahrádečku přímo na náměstí. Až do dnešního dne… Jeden den před výročím vylodění v Normandii… Není to symbolické?

Stráž drží Tony, tak se za ním zastavte, ať je veselo:)

Team AiRcafe